Handledning

Livet är så fantastiskt inrättat att ingen på allvar kan hjälpa en annan utan att hjälpa sig själv.

När du arbetar med människor är professionell handledning något för dig. Den ger dig de redskap du behöver för att växa i din yrkesroll.

Genom handledningen

  • blir du medveten om dina starka sidor
  • ser du vad du behöver utveckla
  • får du inspiration och lär av andras erfarenhet
  • får du tillgång till nya metoder
  • blir du varse hur omedvetna processer påverkar dig
  • lär du dig behärska samtalet och skilja monolog från dialog

Jag ger handledning både individuellt och i grupp.