Coaching

Det är vad vi tror att vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt.

Med ett krävande arbete följer behovet av en pålitlig samtalspartner. Det är alltid en fördel att välja någon som står utanför det egna nätverket.

Coachen är en vägledare som fungerar som bollplank. Han eller hon får dig att upptäcka nya sidor hos dig själv och att se på saker med nya ögon. En professionell coach kan också hjälpa dig att lägga upp en plan för din fortsatta yrkesbana, din familj eller din framtid.

När vi träffas första gången pratar vi noggrant igenom dina behov och önskemål. Därefter bestämmer vi hur vi skall gå vidare.