Psykosyntes

Grundaren av psykosyntesen var Roberto Assagioli 1888-1974

Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande. Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt.
De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt.

Psykosyntesen fokuserar på det positiva i människan och att varje människa har en egen potential till utveckling. Det är en lära om kärlek som accepterar oss som vi är.

Styrkan hos psykosyntesen ligger framför allt i att genom samtal hitta lösningar. När vi tar ansvar har vi också hittat vår vilja.

De metoder som psykosyntesen använder utom samtal är bland annat meditation, gestalt- och kognitiv terapi samt målning.